Ordinačné hodiny
Utorok
    
16.00 – 19.00
(administratíva)
Streda 9:30 – 15.00
Piatok 7:30 - 12.00
DentalJet -  4 roky záruka
Dentaljets
nezmluvná zubná ambulancia
MUDr. Jozef Latkóczy
Jiráskova 7
Trenčín 911 01

Implantológia

Viac informácií na stránke www.zubneimplantaty.sk

 

V posledných desaťročiach sa v implantológii objavujú spoľahlivé riešenia vďaka oseointegrácii, zlepšeniu materiálov a vývoju vedomostí.Oseointegrácia(priamy kontakt zubu a materiálu) je u niektorých materiálov vynikajúci. Napr. u titánu je kosť schopná prirásť tesne k povrchu.T ento jav dlhodobo zaisťuje životnosť zubných implantátov.

V súčastnej dobe sa celková úspešnosť zubných implantátov pohybuje okolo 95%. Najpoučívanejší typ implantátov je vlastne „titánová skrutka“ či „titánová hmoždinka“, ktorá sa zavŕta do kosti. Zubné implantáty majú za úlohu splniť funkciu zubného koreňa. Za určitú dobu sa na tieto umelo vytvorené korene zhotovia korunky, mostíky alebo snímateľné náhrady.

zubne implantaty Zubné implantáty ponúkajú možnosť náhrady jedného a viac zubov,bez poškodenia vedľajších zubov brúsením.Budete mať pevné zuby v situáciách,kde by knvenčné materiály ponúkali len možnosť snímateľnej protézy. Ďalšia výhoda zubných implantátov je ,že môžu slúžiť k upevneniu snímateľnej náhrady, ktorá bude držať a bude mať lepšiu stabilitu.

 

Zavedenie jedného implantátu je výkon,ktorý sa uskutočňuje v lokálnej anestézií a neni to žiadna „veľká operácia“. Potiaže po implantácii bývajú porovnateľné s extrakciou jedneho zubu.

Po zavedení implantátu do kosti, sa implantát musí vhojiť.Toto vhojovacie obdobie trvá rôzne dlho a záleží na kvalite kosti a typu implantátu.Niektoré situácie umožňujú zhotoviť korunky okamžite po zavedení implantátu,iné potrebujú vhojovaciu dobu,ktorá môže trvať až 6 mesiacov.

zubne implantaty Pokiaľ potrebujete vedieť,č i sú pre Vás vhodné implantáty,alebo aké možnosti riešenia Vám môžeme ponúknuť,doporučujeme obrátiť sa na nás,ktorí Vám môžeme presné informácie pre Váš prípad.

Každopádne je treba si uvedomiť,ž e zíkladný predpoklad zavedenia implantátu je kvalita a dostatok kosti. Vysoký vek neobmedzuje možnosť zavedenia dentálnych implantátov,ani ich trvalú úspešnosť.Pokiaľ váš zdravotný stav nie je úplne dobrý,doporučujeme aby ste sa s nami poradili,či sú implantáty vhodným riešením pre vás.

 

 

 

Kostná augmentácia

kostna augmentaciaZákladný predpoklad zavedenia implantátu je dostatok kosti.Pokiaľ ponuka kosti je nedostatočná,možme ju upraviť augmentačnými technikami.Pomocou týchto techník sme schopní previesť „rozšírenie čeľustnej kosti“.Tieto augmentačné techniky je možné použiť skoro vždy.Niekedy ich môžme skombinovať so zavedením implantátu.Pre rozšírenie kosti sú dostupné nasledujúce techniky:

Riadená kostná regenerácia

Tato technika všeobecne prebieha tak,že sa otvorí gingíva a kosť sa doplní špeciálnym(augmentačným)materiálom.Augmentát prekryjeme pomocou špeciálnou membránou,ktorá zabráni prieniku nežiaducich buniek z okolia,hlavne z mäkkých tkanív.Vďaka tejto membráne môžeme zabezpečiť novotvorbu kosti,ktorá môže trvať až 6 mesiacov.Riadená kostná regenerácia má hlavné opodstatnenie v doplnení malých defektov,napr.po extrakcii zuba,a je možné ju kombinovať s okamžitým zavedením implantátu.

Volný autogénny kostný štep

Tato technika je založená na odbere časti kosti od pacienta a prenesení na čeľustnú kosť t.j.na alveolárny hrebeň,kde je pripevnená fixačnými skrutkami.Potom nasleduje doba hojenia kostného štepu,ktorá môže trvať trvať štandardne až 4 mesiace.

Náročnosť tejto techniky pre pacienta je ovplyvnená miestom kostného odberu.Voľné kostné štepy sú indikované pri výraznom alebo rozšírenom úbytku kosti.Pre lepšie výsledky sa kombinuje s riadenou kostnou regeneráciou.

 

Siunus Lift

siunus liftVýška alveolárnej kosti je spojená s prítomnosťou zubov.Akonáhle zuby nie sú prítomné,dochádza k úbytku kosti-atrofii.V bočných(postranných) úsekoch chrupu sú korene zubov umiestnené v blízkosti čeľustnej dutiny.V tomto prípade môže po extrakcii dochádzať nielen k atrofii alveolárneho hrebeňa,ale aj k čiastočnému zväčšeniu čeľustnej dutiny.Kvôli tomuto javu sa stáva,že v týchto úsekoch nie je dostatok kosti na výšku.

Technika Sinus Lift spočíva v prevedení kostnej augmentácie v čeľustnej dutine a týmto spôsobom získať späť potrebné kostné rozmery na výšku pre zavedenie implantátu.

Najprv sa otvoria mäkké tkanivá a urobí sa okienko v kosti bez porušenia výstelky alebo membrány,ktorá kryje čeľustnú dutinu vo vnútri.Potom sa zdvihne membráma a vznikne záhyb,do ktorého vložíme augmentačný materiál.Tento výkon vyžaduje dobu hojenia až 6 mesiacov podľa toho aký typ augmentačného materiálu používame.Niekedy je možné previesť tento výkon a zároveň zaviesť implantát.

 

Zdroj:DCM Klinika, MUDr.R.Mounajjed 

Copyright © 2015 Dental Jets | Mapa stránky | Created by Q7